Přejít k obsahu


Complete development platform for multi-level converters and complex control algorithms

Citace:
KOŠAN, T., JÁRA, M., JANÍK, D., PEROUTKA, Z. Complete development platform for multi-level converters and complex control algorithms. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 152-157. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Complete development platform for multi-level converters and complex control algorithms
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Tomáš Košan , Ing. Martin Jára , Ing. Dušan Janík , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje modulární vývojovou platformu včetně doplňkových podpůrných nástrojů. Popisovaná platforma byla navržena speciálně s ohledem na řízení víceúrovňových měničů, tudíž poskytuje až 48 PWM výstupů vyvedených z FPGA. Kombinace mikrokontroléru s DSP funkcemi a FPGA umožňuje rozdělit výpočetně náročné úlohy mezi tyto dva obvody, což umožňuje tyto úlohy implementovat. Vývoj algoritmů pro tuto platformu je urychlen pomocí softwarových ovladačů, které abstrahují hardware platformy (DMA přenosy, obsluhu A/D převodníků atd.). Dále byly vyvinuty entity pro FPGA, které implementují různé druhy speciálních modulátorů pro různé topologie měničů. Podpůrné nástroje jsou zastoupeny především galvanicky odděleným JTAG emulátorem. Ten spolu se speciální aplikací umožňuje programovat všechny obvody platformy. Na závěr je představena aplikace vývojové platformy pro řízení čtyřúrovňového FLC měniče.
Abstrakt EN: This paper describes the modular development control platform including dedicated supporting tools. The platform was specially designed for the multi-level converters control therefore it provides up to 48 (plus 24 optional) of PWM outputs thanks to additional FPGA utilization. The combination of DSP enabled microcontroller and the FPGA allowed us to split the computational tasks between these parts which significantly helps with highly complex algorithms implementation. Fast application development is supported thanks to the software drivers covering broad range of elemental functions including communication, DMA transfers, AD service routines and basic user interface. Also an enhanced set of FPGA entities featuring various modulator functionalities are provided. Dedicated tools involves fully insulated JTAG interface with developed software allowing the platform to be programmed by a single JTAG emulator. An application example based on four level FLC converter is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička