Přejít k obsahu


Lean layout – Material flow management and production spatial arrangement optimization

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M. Lean layout – Material flow management and production spatial arrangement optimization. In Proceedings of The 24thInternational Business Information Management Association Conference. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 1723-1730. ISBN: 978-0-9860419-3-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lean layout – Material flow management and production spatial arrangement optimization
Rok vydání: 2014
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Obsah článku je zaměřen na problematiku štíhlé výroby a to konkrétně na oblast štíhlého layout, která je také označována, jako řízení hmotných toků ve výrobě nebo racionalizace prostorového uspořádání. V článku jsou popsány postupy práce při tvorbě štíhlého layout, jaké jsou běžné problémy v průmyslových podnicí, důsledky těchto problémů, cíle racionalizace prostorového uspořádání a přínosy, které jsou po aplikací principů štíhlého layoutu. Na přínosy štíhlého layoutu je poukázáno pomocí 2 případových studií.
Abstrakt EN: The article content focuses on lean production, especially on the topic of lean layout, which is referred as material flow management in production or special organization optimization. In the article you can find the description of work procedures connected with lean layout creation, common problems in industrial companies, their consequences, production spatial organization rationalization and its benefits, which are connected with lean layout principles implementation. Two case studies are used to stress benefits of lean layout usage.
Klíčová slova

Zpět

Patička