Přejít k obsahu


Návrh řídících systémů

Citace:
POLÁČEK, L. Návrh řídících systémů. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of control system
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Libor Poláček Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Technická zpráva návrh řídících systémů vznikla na základě požadavků sumarizace základních podkladů pro návrh řídících systémů pro drážní účely. Tyto požadavku jsou sepsány do několika bodů. Ke každému bodu je věnováno krátké vysvětlení a popis požadavků.
Abstrakt EN: Technical Report Control Design was based on the requirements summarizing the evidence base for the design of control systems for railway purposes. These requirements are written in several points. For each point is devoted to a brief explanation and description of requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička