Přejít k obsahu


VOLTAGE AND FREQUENCY CONTROL FOR ISLANDED MICROGRIDS CONTAINING PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS

Citace:
RAKOVÁ, L., DVORSKÝ, E. VOLTAGE AND FREQUENCY CONTROL FOR ISLANDED MICROGRIDS CONTAINING PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, roč. 65, č. 7s, s. 9-14. ISSN: 1335-3632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: VOLTAGE AND FREQUENCY CONTROL FOR ISLANDED MICROGRIDS CONTAINING PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Lenka Raková , Doc. Ing. Emil Dvorský CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá strategií primární a sekundární regulací pro fotovoltaické elektrárny v ostrovních mikrosítích. První část popisuje možnosti regulace fotovoltaických elektráren a vlastnosti metody virtuálního činného a jalového výkonu. Následující a konečné části představují model simulace a výsledky primární a sekundární regulace vytvořené v prostředí softwaru MATLAB Simulink. Mimo jiné, cílem tohoto článku je rovněž posouzení vlivu umístění zatížení na správném rozdělení podílu napájení mezi dva distrubuované zdroje.
Abstrakt EN: The article deals with the strategy of primary and secondary control for photovoltaic power plants in islanded microgrids. The first part describes the regulation possibilities of photovoltaic power plants and a characteristic of the virtual active and reactive power method. The following and final parts present the simulation model and results of primary and secondary control created in the MATLAB Simulink software environment. Inter alia, the aim of this article is also to assess the effect of load place on accurate power share achieving between two distributed generators.
Klíčová slova

Zpět

Patička