Přejít k obsahu


Několik poznámek k profesionálnímu sportu z pohledu soukromého práva

Citace:
DVOŘÁK, T. Několik poznámek k profesionálnímu sportu z pohledu soukromého práva. In Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 29-36. ISBN: 978-80-7478-655-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some remarks on professional sports from the perspective of private law
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer, a.s.
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá některými nejednoznačnými otázkami vztahu soukromého práva ke sportu vykonávanému vrcholovými sportovci na profesionální bázi. Primární pozornost je zaměřena na analýzu platného zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Dále se článek zabývá dalšími souvisejícími problémy s důrazem na bezpečnost návštěvníků na veřejných sportovních akcích.
Abstrakt EN: This report deals with the relationship between professional sport and private law. Primary attention is focused on the analysis of the applicable Act. No. 115/2001 Coll., the promotion of sports, as amended. Secondly, the paper discusses other related issues with special emphasis on visitor safety at public sporting contests.
Klíčová slova

Zpět

Patička