Přejít k obsahu


Trakční podvozek pro tramvajová vozidla

Citace:
BLÁHA, P., HELLER, P. Trakční podvozek pro tramvajová vozidla. Praha, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Traction undercarriage for tramway vehicles
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Petr Bláha , Doc. Ing. Petr Heller CSc.
Abstrakt CZ: Rám trakčního tramvajového podvozku je tvořen pouze hlavním příčníkem. Příčník se skládá ze svařovaného skříňového průřezu, na kterém je umístěn trakční motor vně rámu na konzole. Součástí konzoly hlavního příčníku je závěs pro zavěšení převodovky. Na podvozjku je použito standardní dvojkolí s menšími koly, která umožňuje lepší jízdní vlastnosti. Vedení dvojkolí tvoří dva páry listových pružin, uložené otočně na hlavním příčníku a ložiskovém domku. Pružiny jsou paralelně řazené nad sebou a zároveň tvoří primární vypružení, které nepotřebuje paralelní tlumiče díky tření mezi listy. Tímto uspořádáním odpadají podélníky rámu podvozku. Listové pružiny jsou uprostřed spojeny ojničkami, které jsou uloženy na čepech objímky listové pružiny. Součástí primárního vypružení je úhlová páka, díky které se listové pružiny chovají jako převislé nosníkyna dvou podporách, které umožňují pružení. Přenos příčných sil je zajištěň pomocí zkřížených táhel mezi ložiskovým domkem a hlavním příčníkem. Táhla jsou uloženy pomocí silentbloků.
Abstrakt EN: Tram traction bogie frame consists only of the main crossbeam. Crosspiece consists of a welded box-section on which the traction motor is disposed outside the frame on the bracket. Part of the main cross member is a bracket means for suspending transmission. On podvozjku used standard wheelset with smaller wheels, which allows for better driveability. Axle guide is formed by two pairs of leaf springs rotatably mounted on the main cross-member and the bearing housing. Parallel springs are ranked above them and also forms the primary suspension, which does not need a parallel damper due to friction between the sheets. This arrangement eliminates the chassis side-members. The leaf springs are connected by the middle ojničkami that are stored on the pins of the leaf spring sleeve. Part of the primary suspension is angled lever that makes the leaf springs act as overhanging nosníkyna two supports, which enable springing. Transmission of transverse forces is ensured by cross-linkage between the bearing housing and the main crossbeam. Rods are stored using silent blocks.
Klíčová slova

Zpět

Patička