Přejít k obsahu


Otevřené problémy Masarykova myšlení a politické praxe

Citace:
FUNDA, O. Otevřené problémy Masarykova myšlení a politické praxe. In Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. s. 22-29. ISBN: 978-80-87782-33-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Open Problems of Masaryk's Thought and Political Practice
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Autor se v článku zamýšlí nad problémy, které Masaryk nedořešil. Problémovým ohniskem je Masarykova filosofie českých dějin. Zcela mimo Masarykovu možnost byla otázka českých Němců, kteří byli z rakouské monarchie zvyklí na privilegované postavení. Dále Masaryk nedocenil otázku Slovenska. A konečně Masaryk v Sociální otázce odmítl Marxovo řešení, načrtl však dalekosáhlý rozsah sociálních reforem.
Abstrakt EN: The author considers the problems that Masaryk has not finished. The focus problem of Masaryk is the philosophy of Czech history. Entirely outside Masaryk's possibility was the question of Czech Germans who were of the Austrian monarchy accustomed to a privileged position. Furthermore Masaryk underestimated the question of Slovakia. And finally Masaryk in the 'Social Question' refused Marx's solution, however, he drew a far-reaching range of social reforms.
Klíčová slova

Zpět

Patička