Přejít k obsahu


Daňové právo de lege lata

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., ANDERLOVÁ, S., BÁRKOVÁ, D., NOCAR, J., VLČEK, Z. Daňové právo de lege lata. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakaldatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 159 s. ISBN: 978-80-7380-503-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tax Law de lege lata
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakaldatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Ing. Josef Nocar , JUDr. Zdeněk Vlček
Abstrakt CZ: Publikace, vznikla v rámci projektu OPVK „Spolupracující právníci“ CZ.1.07/2.4.00/17.0119, a je kolektivním dílem autorů, z nichž někteří se daňovému právu věnují při své akademické profesi v rovině teoretické, další pak převážně v rovině praktické vzhledem k jejich působení v oblasti justice, advokacie nebo daňového poradenství. Autorský tým do publikace zapracoval zásadní legislativní změny přijaté na podzim roku 2013, jež nabyly účinnosti od 1. ledna 2014. Publikace podává ucelený přehled o současné podobě a stavu daňového práva v České republice a reaguje na změny v daňovém právu v roce 2014 v širších souvislostech. Autoři se materií zabývají z čistě právního hlediska. Práce se v první části zabývá daňovým právem a poté daňovým systémem České republiky. Následuje zpracování nepřímých a přímých daní. Poslední výběrová část, které je zařazena pro svoji souvislost s daňovým právem, volně navazuje a je věnována bilančnímu právu.
Abstrakt EN: Tax law is viewed as one of the sub-sectors of the fiscal financial law, and as such is taught at all four law schools in the Czech Republic. Thematic publication is the collective work of authors, some of whom are engaged in tax law during his academic career at the theoretical level, the others mainly at the practical level in relation to their activities in the field of justice, advocacy or tax advice. Publication deals with a number of key theoretical and practical problems in tax administration, responding to the recodification and assess changes in tax law in 2014 in a broader context. This goal is subordinated to the selected structure work, which is the first part deals with the tax system in the Czech Republic. The following parts is interested in direct and indirect taxes. The last section is devoted to the accounting balance law.
Klíčová slova

Zpět

Patička