Přejít k obsahu


ErgoAnalyz HOPP

Citace:
BUREŠ, M., ULRYCH, Z. ErgoAnalyz HOPP. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ErgoAnalyz HOPP
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D.
Abstrakt CZ: Software ErgoAnalyz HOPP je jedinečnou aplikací, která zpřístupňuje digitální ergonomické analýzy malým a středním podnikům. Bez nutnosti vytváření 3D modelu prostředí je možno provádět analýzy zaměřené na hodnocení pracovních poloh, kterými jsou světoznámé metody RULA - Rapid Upper Limb Assessment, OWAS - Ovako Working Posture Analyzing System, KIM (LLM) - Key Indicator Method (Leitmerkmalmethode).
Abstrakt EN: Software ErgoAnalyz HOPP is a unique application that makes digital ergonomic analyses easier for SMEs. Without the necessity to create 3D model of the environment, it is possible to perform analyses focused working posture assessment, which are worldwide famous methods RULA - Rapid Upper Limb Assessment, OWAS - Ovako Working Posture Analyzing System, KIM (LLM) - Key Indicator Method (Leitmerkmalmethode)
Klíčová slova

Zpět

Patička