Přejít k obsahu


ErgoAnalyz Check

Citace:
BUREŠ, M., ULRYCH, Z. ErgoAnalyz Check. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ErgoAnalyz Check
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D.
Abstrakt CZ: Software ErgoAnalyz HOPP je jedinečnou aplikací, která zpřístupňuje digitální ergonomické analýzy malým a středním podnikům. Bez nutnosti vytváření 3D modelu prostředí je možno provádět analýzy pomocí tzv. checklistů, které jsou zaměřeny na uspořádání pracovního místa vsedě či ve stoje, identifikaci rizik souvisejících s lokální svalovou zátěží, manipulaci s břemeny a na dosahové vzdálenosti.
Abstrakt EN: Software ErgoAnalyz HOPP is a unique application that makes digital ergonomic analyses easier for SMEs. Without the necessity to create 3D model of the environment it is possible to perform analyses with the help of checklists, which are focused on arrangement of the sitting/standing workplace, identification of risks associated with local muscle load, loads handling and on reaching distances.
Klíčová slova

Zpět

Patička