Přejít k obsahu


South Korean Civil Society Organizations as Confidence-Builders? Experience with South Korean Civil Society Groupings in the Republic of Korea and DPRK

Citace:
KUDLÁČOVÁ, L. South Korean Civil Society Organizations as Confidence-Builders? Experience with South Korean Civil Society Groupings in the Republic of Korea and DPRK. Perspectives. The Review of International Affairs, 2014, roč. 22, č. 2, s. 33-64. ISSN: 1210-762X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: South Korean Civil Society Organizations as Confidence-Builders? Experience with South Korean Civil Society Groupings in the Republic of Korea and DPRK
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lenka Kudláčová
Abstrakt CZ: Potenciál nevládních aktérů, zejména pak organizací občasnké společnosti, budovat důvěru v konfliktních oblastech, bývá často diskutovaným tématem. Nicméně navzdory intenzivnímu zájmu o tuto problematiku stále postrádáme empirické důkazy tohoto tvrzení. Proto je hlavním cílem tohoto článku hledat empirické důkazy schopnosti organizací občanské společnosti budovat důvěru na případové studii CSOs aktivních v KLDR i v KR.
Abstrakt EN: The potential of non-governmental actors, especially of the civil society organizations (CSOs) to build the confidence and trust in conflict-prone societies has been often discussed topic. Nevertheless, in spite of relatively intensive interest in this issue, actual empirical evidences are still missing. Therefore, the main aim of this article is to search for the empirical evidence of confidence building activities of the North Korean issues centered CSOs operating both in the North and South Korea. Moreover, we aim to examine, to which extent are the theoretical principles of the sociology of trust relevant to those CSOs researched. Finally we must conclude that even if we accept the fact that the CSOs really “do the good job” in humanitarian and development-aid providing, educating of defectors or awareness raising, their confidence building role remains vague.
Klíčová slova

Zpět

Patička