Přejít k obsahu


Analysis of the U.S. Foreign Policy towards North Korea: Comparison of the Post-Cold War Presidents

Citace:
KUDLÁČOVÁ, L. Analysis of the U.S. Foreign Policy towards North Korea: Comparison of the Post-Cold War Presidents. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. neuveden, č. 3, s. 85-113. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the U.S. Foreign Policy towards North Korea: Comparison of the Post-Cold War Presidents
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lenka Kudláčová
Abstrakt CZ: Tento článek se zaměřuje na zahraničně-politické strategie prezidentů Spojených států amerických vůči Severní Koreji po roce 1990. V této analýze zahraničně-politických postupů prezidentů G. H. W. Bushe, B. Clintona, G. W. Bushe a B. Obamy jsme využili koncept zahraničně politických cílů (mocenských, ekonomických a ideových) a nástrojů (diplomatických, vojenských, kulturně-ideových, ekonomických).
Abstrakt EN: This article deals with North Korean foreign policy strategies of the post-Cold War presidents of the United States. It aims to provide firstly, analysis of the North Korean policy of G. H. W. Bush, B. Clinton, G. W. Bush and B. Obama from the point of view of foreign policy goals and tools. Secondly, it aims to compare their North Korean policy. By analyzing foreign policy strategies of those presidents, we can subsequently depict particular trends in development of the U.S.-North Korean relations, assess the changes of particular foreign policy goals and tools and finally to underline aspects of mutual relations that showed to be problematic in the researched era.
Klíčová slova

Zpět

Patička