Přejít k obsahu


Rýnská krize v kontextu mezinárodních vztahů doby předbřeznové

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Rýnská krize v kontextu mezinárodních vztahů doby předbřeznové. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 41-59. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Rhine Crisis within the Context of International Relations during the Pre-March Period
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je přehodnotit některá tradiční tvrzení o fungování evropského státního systému doby předbřeznové skrze průběh Rýnské krize z roku 1840.
Abstrakt EN: The goal of this paper is to use the Rhine Crisis of 1840 for reevaluating the traditional view of international relations during the Vormärz as a period when the Great Powers limited their self-serving ambitions with their alleged sense of an all-European responsibility, the period when the relations among the countries were founded upon the solid legal foundations laid by the Congress of Vienna, the period when the second-rate states willingly subsumed themselves to the leadership of the Great Powers. However, the course of the Rhine Crisis proves the contrary. And last but not at least, this paper attempts to introduce the Rhine Crisis to a Czech reader since this Crisis has never been analyzed in a Czech journal or book and, consequently, remains rather unknown in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička