Přejít k obsahu


Německý spolek, slepá ulička v dějinách?

Citace:
BOČEK, M. Německý spolek, slepá ulička v dějinách?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 61-78. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The German Confederation, a historical deadlock?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Martin Boček
Abstrakt CZ: Cílem studie je vyvrátit zažité vnímání Německého spolku jako historického anachronismu, ktrerý byl nechtěným a trpěným plodem Vídeňského kongresu z roku 1815 a pouhým intermezzem mezi Svatou říší římskou a Německým císařstvím.
Abstrakt EN: The paper attempts to explain conditions of formation and the functioning of the German Confederation. These issues are examined through an unusual view, which is trying to find positive characteristics of the German Confederation at the time of establishment in 1815 and also to prove that the German Confederation was not simply the blind alley of German history, as argued in earlier historiography, but a feasible opportunity for the later Lesser German solution – at least at the beginning of existence of the Confederation. Simultaneously, the paper explains the reasons why the German Confederation lost this potential so soon. For the sake of comprehensiveness of the study, the international policy development of Germany during the Napoleonic Wars is also outlined, and the importance of the Holy Roman Empire and the Confederation of the Rhine to the genesis of the German Confederation is also explained.
Klíčová slova

Zpět

Patička