Přejít k obsahu


Zařízení pro kompenzaci zemních poruch: Návrh topologie výkonového obvodu

Citace:
KOMRSKA, T., BLAHNÍK, V., STREIT, L., ŠTĚPÁNEK, J., PEROUTKA, Z. Zařízení pro kompenzaci zemních poruch: Návrh topologie výkonového obvodu. ZČU v Plzni : Neuveden, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Apparatus for compensation of earth faults: Topology design of power circuit
Rok vydání: 2014
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Neuveden
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Luboš Streit Ph.D. , Ing. Jan Štěpánek , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá návrhem topologie výkonového obvodu zařízení pro kompenzaci zemních poruch v sítích s izolovaným nebo neúčinně uzemněným středem a výběrem vhodné technologie pro výkonový měnič (IGBT/Si vs hybridní řešení vs SiC), přičemž výkonové polovodičové spínače jsou uvažovány s blokovacím napětím 1200V resp. 1700V. Analýza zahrnuje porovnání řešení měniče založeného na sestavě diskrétních výkonových prvků a řešení s integrovanými, komerčně dostupnými výkonovými moduly (IPM).
Abstrakt EN: Research report describes the design of the power circuit topology of an apparatus for earth fault compensation in grids with isolated or ineffectively earthed neutra. The report also deals with selection of appropriate technologies for power converter (IGBT / Si vs hybrid solution based on SiC), the voltage level 1200V vs. 1700V. The analysis involves comparison of inverter solutions based on the assembly of discrete power devices and solutions with integrated, commercially available power modules (IPM).
Klíčová slova

Zpět

Patička