Přejít k obsahu


Řídicí systém pro asynchronní motor s vřazenou vysokorychlostní komunikací ve zpětnovazební smyčce

Citace:
TURJANICA, P., VOŠMIK, D., UZEL, D., POLÁČEK, L., BURIAN, P., KOŠAN, T. Řídicí systém pro asynchronní motor s vřazenou vysokorychlostní komunikací ve zpětnovazební smyčce. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The control system for asynchronous motor with high-speed communication inserted in a feedback loop
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Ing. David Vošmik Ph.D. , Ing. David Uzel , Ing. Libor Poláček Ph.D. , Ing. Petr Burian Ph.D. , Ing. Tomáš Košan ,
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vektorového řízení asynchronního motoru je specifický vložením 1.3Gb vysokorychlostní komunikace do zpětné vazby řízení motoru a distribucí řídicího SW se 125us smyčkou mezi více jednotek. Řídicí software motoru je rozdělen do 3 částí, každá z nich je implementována v jiné řídící kartě systému, které jsou spolu propojeny zdvojenou 1.3Gb linkou. Jako řídící karty byly použity karty systému REMCS, jako měnič byl použit 4-úrovňový střídač
Abstrakt EN: Functional sample vector control of asynchronous motor is specific by insertion of 1.3Gb communication to feedback loop. Control SW is working in 125us loop and was distributied between multiple units. Engine control software is divided into three parts, each is implemented in other system control card. Cards are are interconnected via doubled 1.3Gb line. As a control cards were used REMCS system cards and 4-level power converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička