Přejít k obsahu


Přesný dvoukanálový generátor fázově posunutých pulsů

Citace:
ELIS, L., KOSTURIK, K., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J. Přesný dvoukanálový generátor fázově posunutých pulsů. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Precise two-channel generator of phase-shifted pulses
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Elis , Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: Pro specifické potřeby byl vyvinut modul generátoru přesných pulzů s periodou 1 minuta. Výstupní brána je realizována dvojicí svorek, které jsou připojeny ke dvěma půl-můstkům. Možnost ovládání každé svorky samostatně umožňuje vytvořit dvojici střídavých signálů se vzájemným fázovým posunem. Zdroj přesného minutového taktu je realizován Real-Time generátorem s externím krystalem, jehož výstup je zpracován mikropočítačem, který také řídí celé zařízení.
Abstrakt EN: The module of precision pulse generator with a period one minute was developed for the specific needs. The output gate is realized by a pair of terminals which are connected to two half-bridges. Each output terminal can be individually controlled. It allows to create two phase-shifted signals. Accurate clock source is realized by Real-Time generator with an external crystal and the output signal is processed by a microcomputer which also controls the whole device.
Klíčová slova

Zpět

Patička