Přejít k obsahu


Elektronický šes-ti kanálový signálový přepínač

Citace:
ELIS, L., KOSTURIK, K., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J. Elektronický šes-ti kanálový signálový přepínač. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electronic six-channel signal switch
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Elis , Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: Jedná se o modul elektronického mikroprocesorem řízeného přepínače šesti logických signálů. Obsahuje jednu vstupní a jednu výstupní signálovou bránu. Na základě řídicího algoritmu se rozhoduje, zda bude výstupní brána buzena vstupní branou, nebo na základě datové zprávy přijaté po komunikační sběrnici CAN. Vestavěný teplotní senzor umožňuje měření teploty modulu, respektive okolní teploty.
Abstrakt EN: It is funtion module of electronic six-channel signal switch. Module is controled by microprocessor and one input and one output signal port. The control algorithm set the state of the output port according to the state of the input port or according to the data message which receive via CAN bus. Built-in temperature sensor measures the temperature of the module, or ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička