Přejít k obsahu


Velká Británie a hra o Koreu. K vývoji na Dálném východě před první čínsko-japonskou válkou

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Velká Británie a hra o Koreu. K vývoji na Dálném východě před první čínsko-japonskou válkou. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 9/10, s. 207-215. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain and the Korea Game. To the Development on the Far East before the First Sino-Japanese War
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie je analýzou vývoje zápasu o vliv v Koreji, která byla po dlouhou dobu vazalem Číny. V posledních dekádách 19. století výrazně vzrostl zájem Ruska a Japonska v této zemi. Japonské pronikání bylo kombinací politických a ekonomických zájmů. Vzestup angažmá Ruska byl spojen se stavbou Transsibiřské magistrály o níž bylo rozhodnuto roku 1891. Jedním z jejich cílů bylo získat nezamrzající přístav na korejském nebo mandžuském pobřeží. Cílem této studie bylo zhodnocení role, kterou hrála Velká Británie v zápase o Koreu.
Abstrakt EN: This study presents and analyses the development of the struggle for influence in Hermit Kingdom. Korea was long time vasal state of the Chinese Empire. The interest of Japan and Russia in this country grew enormously in the last decades of the 19th century. Japan’s activities were connected both with the strategical, and with economic interests. The growth of Russian interest was connected with the building of the Trassiberian Railway, the respective decision was made in the year 1891. One of the main aims of the Russian policy of this time was to gain ice free port on the Korean or Manchurian coast. The aim of this study is to evaluate the role played by Great Britain in this Korean Game.
Klíčová slova

Zpět

Patička