Přejít k obsahu


Soumrak říše Čchingů. Čínsko-japonská válka, 1894-1895

Citace:
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Soumrak říše Čchingů. Čínsko-japonská válka, 1894-1895. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 11/12, s. 242-257. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Dawn of the Quing Empire. The Sino-Japanese War, 1894-1895
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Prof. PhDr. Aleš Skřivan Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této studie byla analýza postoje velmocí, především Velké Británie a Německa k čínsko-japonské válce (1894-1895), která nebyla pouze milníkem dějin Dálného východu, ale také mezinárodních vztahů. Výsledkem války byl vzestup Japonska jako regionální mocnosti, kterou se stalo po smlouvě z Šimonoseki. Současně vznikla tzv. druhá východní otázka, což je termín označující vztahy mezi Čínou a velmocemi po tomto konfliktu.
Abstrakt EN: The main aim of this study is to analyse the attitude of Great Powers, primarily Great Britain and Germany, to the Sino-Japanese War (1894-1895), which was not only the milestone of the development in the Far East but also in general the milestone of the international relations. Japan became very important regional Power after the Shimonoseki Peace after the war. Simultaneously came to existence „second Eastern Question“, so was indicated the relation of the Great Powers and other states to the constantly weaker China.
Klíčová slova

Zpět

Patička