Přejít k obsahu


K problému výstavby železnic v Číně po rusko-japonské válce

Citace:
NOVOTNÝ, L. K problému výstavby železnic v Číně po rusko-japonské válce. Historický obzor, 2015, roč. 26, č. 1/2, s. 32-39. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To the Problem of Railway Construction in China after the Russo-Japanese War
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se na základě analýzy nevydaných pramenů britské a německé provenience pokouší analyzovat politiku Velké Británie a Německa s ohledem na železniční zájmy těchto zemí na území Číny, konkrétně od skončení rusko-japonské války do konce roku 1906. Ukazuje, že zájmy Londýna mnohonásobně převyšovaly zájmy Berlína a že obě země spolu, i když primárně sledovaly své cíle, dokázaly i spolupracovat.
Abstrakt EN: The study is based on the analysis of British and German unpublished sources and deals with the railway problem in China in the years 1905-1906 with respect to the British and German interests. The study shows that the British interests were much greater than the German ones and that both countries cooperated with each other.
Klíčová slova

Zpět

Patička