Přejít k obsahu


Aplikace pro monitorování vnímané hlasitosti zvukové složky TV vysílání

Citace:
STIFTER, J., FIALA, P., BOUZEK, S. Aplikace pro monitorování vnímané hlasitosti zvukové složky TV vysílání. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application for monitoring of loudness of TV broadcast sound component
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Stifter Ph.D. , Ing. Pavel Fiala , Bc. Stanislav Bouzek ,
Abstrakt CZ: Aplikace slouží pro automatické měření vnímané hlasitosti zvukové části TV vysílání. Měřené technické parametry vysílání jsou automaticky ukládány, porovnávány s příslušnými limity definovanými doporučením EBU R128 a jsou zobrazovány v grafické i číselné podobě. Monitorování technických parametrů je zcela automatické pro jakoukoliv TV stanici.
Abstrakt EN: The application allows to automatic measurement of TV broadcast loudness. Measured parameters of TV broadcasting are automatically stored to file, compared with relevant technical limits which are defined in the EBU R128 recommendation. These parameters are displayed in graphical and numerical manner. Monitoring of technical parameters is fully automatic for any TV station.
Klíčová slova

Zpět

Patička