Přejít k obsahu


Anaximenova duše

Citace:
KOČANDRLE, R. Anaximenova duše. Aithér, 2013, roč. 5, č. 9, s. 6-44. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Soul in Anaximenes’ Thought
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzduch je u Anaximena z Mílétu uváděn v různých klíčových kontextech. Podle tradice s ním měla úzce souviset i duše. Vzhledem k povaze dochovaných textů lze ovšem zároveň tvrdit, že Anaximenés žádnou koncepci duše ve skutečnosti nepředložil. Studie však ukazuje, že již na základě ostatních archaických autorů je možné určité pojetí duše asociované se vzduchem předpokládat též u Anaximena. Na pozadí textových dokladů pak usuzuje, že Anaximenés nejspíše navazoval na pojetí vzduchu jako výrazu života a v úzkém spojení duše, dechu a vanutí dokresloval iónskou tradici.
Abstrakt EN: In the writings of Anaximenes of Miletus, the air is mentioned in various important contexts. Traditionally, it should imply a close connection with the notion of the soul. Given the nature of surviving texts, however, one could well claim that Anaximenes did not in fact speak of the soul. The present study shows that based on the texts of other archaic thinkers, one could nonetheless assume a certain concept of a soul associated with the air even in Anaximenes. Against the background of textual evidence, the author demonstrates that Anaximenes most likely adopted a notion of air as an expression of life and in supposing a close link between soul, breath, and breeze followed the Ionian tradition.
Klíčová slova

Zpět

Patička