Přejít k obsahu


On the Sphere of Anaximander

Citace:
KOČANDRLE, R. On the Sphere of Anaximander. In SCIENTIFIC COSMOPOLITANISM AND LOCAL CULTURES: RELIGIONS, IDEOLOGIES, SOCIETIES. Athens: National Hellenic Research Foundation/Institute of Historical Research/ Section of Neohellenic Research/ Programme of History, Philosophy and Didactics of Science and Technology, 2014. s. 31-35. ISBN: 978-960-98199-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Sphere of Anaximander
Rok vydání: 2014
Místo konání: Athens
Název zdroje: National Hellenic Research Foundation/Institute of Historical Research/ Section of Neohellenic Research/ Programme of History, Philosophy and Didactics of Science and Technology
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Diogenés Laertios připisuje Anaximandrovi z Mílétu „sestrojení sféry“. Mohlo se jednat o zemský glóbus, kulový model oblohy nebo armilární sféru. Anaximandrova koncepce kosmologie však předpokládala plochou Zemi ve tvaru válce a univerzum nejspíše vůbec postrádalo sférický tvar. Vzhledem k tomu, že model univerza mohl vést ke změnám v celé koncepci kosmologie, může sféra spíše zastupovat nákres univerza nebo v analogii s mapou světa i mapu univerza. Půdorysná mapa univerza by přitom mohla přinést řešení některých sporných míst Anaximandrovy kosmologie.
Abstrakt EN: Diogenes Laertius ascribed to Anaximander of Miletus the ‘fashioning of a sphere’. This could be taken to mean an earth globe, a spherical model of the skies, or an armillary sphere. But since Anaximander in his cosmology envisioned the Earth as cylindrical in shape, the universe was in his view probably not spherical at all. Given that a model of the universe could lead to the changes in our understanding of his entire conception of cosmology, a sphere may be perhaps rather taken to represent a drawing of the universe or, in analogy with a map of the world, a map of the universe. A ‘ground plan’ of the universe may help to explain some of the problematic points in the Anaximander’s conception of cosmology.
Klíčová slova

Zpět

Patička