Přejít k obsahu


Metafory a analogie v iónském myšlení

Citace:
KOČANDRLE, R. Metafory a analogie v iónském myšlení. Ostrava, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Užití obrazných prostředků může ukazovat skutečnou povahu archaického myšlení. Zatímco účelem některých přirovnání může být zejména názornost představeného tvrzení, jiná mají nejspíše za úkol na základě bezprostředně známého vysvětlit to, co není na první pohled zřejmé nebo nemůže být dostatečně pozorováno. Možná právě proto se vyskytují zejména v oblasti kosmologie, která mohla být pouze průmětem známé zkušenosti do sféry jinak nedosažitelných jevů. Účelem přirovnání pak je nejen vysvětlit neznámé, ale rovněž stvrdit platnost již existujícího výkladu podobného jevu. Je přitom důležité, že mimo ilustrativní funkce se při podobném postupu může svět celkově jevit jako vysvětlitelný. Přesto bychom neměli v těchto obrazných vyjádření spatřovat „počátky přírodních věd“, ale chápat je spíše v oslabeném významu prosté názornosti, která ovšem umožňuje pochopení. Jejich výpovědní hodnota je přitom velká. Ukazují souvislosti a provázanost věcí světa a jeho dění.
Klíčová slova

Zpět

Patička