Přejít k obsahu


Anaximenés z Mílétu

Citace:
KOČANDRLE, R. Anaximenés z Mílétu. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 341 s. ISBN: 978-80-7465-123-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anaximenes of Miletus
Rok vydání: 2014
Místo konání: Červený Kostelec
Název zdroje: Pavel Mervart
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Anaximenés z Mílétu je poslední z trojice myslitelů, kteří pocházeli z téhož iónského města a podle tradice stáli na samém prahu filosofie. Ačkoli se Anaximenem završuje mílétské vnímání světa, nalézá se poněkud ve stínu Thaléta a Anaximandra. Právě jemu však Theofrastos věnoval samostatný spis. Podle Aristotelova výkladu měl za počátek všeho pokládat vzduch. Byla to ale především konkrétní formulace vzniku, zániku a změn v přírodě na pozadí zřeďování a zhušťování vzduchu, která se pro něho stala příznačnou. Přestože se nejspíše jedná o pozdější pochopení, silný akcent na vzduch může v doxografii částečně odrážet původní Anaximenův náhled. Ten patrně vycházel z intimních rysů života, které byly spatřovány v paralelách vzduchu, dechu a duše. Bezmezný vzduch objímající celý svět přitom představoval pravé božství, z něhož vznikají „bohové a božské věci“.
Abstrakt EN: Anaximenes of Miletus is the last of three thinkers who came from the same Ionian town and whose work, according to tradition, marks the very beginning of philosophy. Yet though Anaximenes’ thoughts represent the culmination of Miletian perception of the world, he has been somewhat overshadowed by Thales and Anaximander. Nonetheless, it was to him that Theophrastus dedicated a separate treatise. According to Aristotle, Anaximenes believed the air to be the origin of all there is. What he is best known for, however, are his concrete formulations of the processes of origin, decay, and changes in nature viewed against the background of condensation and rarefaction of the air. And though what we are familiar with are most likely later interpretations of his ideas, the strong accent on air found in doxography may partly reflect Anaximenes’ actual perspective. It was probably based on intimate aspects of life reflected in parallels between the air, the breath, and the soul. Boundless air encompassing the entire world then represents true divinity, from which ‘gods and divinities come to be’.
Klíčová slova

Zpět

Patička