Přejít k obsahu


Rusko-české konceptualizační strategie (na příkladu konceptu "kontejneru")

Citace:
KOROSTENSKI, J. Rusko-české konceptualizační strategie (na příkladu konceptu "kontejneru"). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 14, č. 1, s. 51-64. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Russian-Czech conceptualization strategy ("container" concept)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc.
Abstrakt CZ: V předkládané stati jsou analyzovány dva přístupy současné kognitivní lingvistiky k řešení jednoho z jejích základních pojmů. Jde o otázku pojetí konceptu a topologického konceptu ‚kontejneru‘. Domníváme se, že oba pojmy mají v současné kognitivní lingvistice své místo. Topologický koncept nelze ovšem považovat za výlučně jazykový. Kromě jiného pokládáme zejména topologické koncepty též za myšlenková schémata. Ta jsou nezbytná pro strukturaci vědomí a klasifikaci myšlenkových obsahů. Proto lze klasifikační přístupy Rachilinové (2010) ke konceptu ‚kontejneru‘ v tomto případě považovat za neúplné.
Abstrakt EN: The question of concept and conceptualization belong to the basic question in current cognitive linguistics. The "container" concept is considered to be one of the superconcepts which affect not only utterances, but also the way of thinking and considering. The goal of our article is to compare the "container" concept in Russian and Czech based on the material being compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička