Přejít k obsahu


Středověcí glosátoři – nejdůležitější představitelé a metoda jejich práce

Citace:
ČERNÝ, M. Středověcí glosátoři – nejdůležitější představitelé a metoda jejich práce. Acta Iuridica Olomucensia, 2014, roč. 9, č. Supplementum 3, s. 33-49. ISSN: 1801-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medieval School of Glossators - Most Important Representatives and Method of Work
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Středověká škola glosátorů jakožto první recepční škola římského práva stojí na počátku moderní právní vědy. S tím, jak se v současné době mění posuzování období středověku jako takového, jsou pozitivně hodnoceni i glosátoři a metody práce, které vytvořili a rozvíjeli po několik generací. Příspěvek se zaměřuje na nejvýznamnější boloňské glosátory, kontext doby, v níž pracovali, způsob jejich práce a některá jejich nejvýznamnější konkrétní díla.
Abstrakt EN: Medieval School of Glossators as the first school of recovery and revival of Roman law stands at the beginning of modern jurisprudence. Recently as the assessment of the Middle Ages is changing, the Glossators and the methods of their work that created and developed over several generations are viewed positively. This paper focuses on the most important Glossators of Bologna, on the context of the age in which they worked, the methods of their work and also on some of their most important concrete works.
Klíčová slova

Zpět

Patička