Přejít k obsahu


Přeměny obchodních korporací

Citace:
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. In Obchodní společnosti a družstva. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 115-153. ISBN: 978-80-7400-475-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conversions of business corporations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předmětná kniha představuje jednu z prvých učebnic obchodního práva po přijetí nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabyli účinnosti teprve 1. ledna 2014. Autorský tým je složen jednak z významných akademických pracovníků, jednak z význačných představitelů justice. Tomáš Dvořák je v této knize autorem kapitoly o přeměnách obchodních společností a družstev.
Abstrakt EN: The present book represents one of the first textbook on commercial law after the adoption of the new Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code and the Act no. 90/2012 Coll., The Business Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), which came into effect only 1st January 2014. Creative team is composed of the prominent academics, both from prominent representatives of justice. Tomáš Dvořák in this book is the author of the chapter on the conversions of companies and cooperatives.
Klíčová slova

Zpět

Patička