Přejít k obsahu


Dynamic behavior of the hydraulic press for free forging

Citace:
RÁŽ, K., KUBEC, V., ČECHURA, M. Dynamic behavior of the hydraulic press for free forging. In Procedia Engineering. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2015. s. 885-890. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic behavior of the hydraulic press for free forging
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Ing. Karel Ráž Ph.D. , Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Práce na hydraulických lisech je definována statickou kovací sílou. Běžně používané hydraulické lisy mohou využít rychlého kování s rychlostí až 180 úderů za minutu. Naším cílem je porovnat různé typy konstrukcí rámu používaných pro hydraulické kovací lisy. Porovnání se provádí pomocí MKP modální analýzy.
Abstrakt EN: Work on hydraulic presses is defined by a static forging force. This force may have in special cases of forging properties of dynamic and shock load. Commonly used hydraulic presses can use speed-forging with speed up to 180 strokes per minute. Our goal is to compare different types of frame designs used for hydraulic forging presses. Result is determination of the suitab ility of each supporting structures for these special o perations. Comparing is made using FEM modal analysis. The performed modal analysis show needs for lowering of first critical natural frequency. An overview of these frequencies is shown in attached tables.
Klíčová slova

Zpět

Patička