Přejít k obsahu


Euro - jednotná měna pro nejednotnou Evropu

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Euro - jednotná měna pro nejednotnou Evropu. 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing, 2014, 105 s. ISBN: 978-80-7418-217-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Euro - united currency for divided Europe
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Od zavedení společné evropské měny (v její bezhotovostní podobě) již uplynulo více než 15 let, přesto v souvislosti s ní existuje stále řada problémů a pochybností. V průběhu hospodářské krize minulých let se tyto problémy projevily, objevily se i názory, že krize může znamenat konec eurozóny (alespoň v její současné podobě). Ukázalo se, že těsná měnová integrace nemůže úspěšně existovat bez propojení s integrovanou makroekonomickou politikou obecně, zejména politikou fiskální. To vše souvisí i s dalším upevňováním volného pohybu kapitálu a plateb. Některé z těchto souvislostí byly v prvních letech fungování společné měny podceněny a teprve v posledních letech byly podnikány kroky k jejich nápravě. Publikace na základě rešerše odborných zdrojů stručně popisuje vývoj evropské měnové integrace, prvků fiskální politiky (Pakt o stabilitě a růstu) a volného pohybu kapitálu, zejména bankovního. Pozornost věnuje aktuálnímu vývoji v těchto oblastech. Je podán přehled hlavních opatření pro zefektivnění správy ekonomických záležitostí EU po roce 2011 a rozebírán jejich potenciální vliv na vývoj eurozóny. Autorka vidí budoucnost společné evropské měny pozitivně v kontextu další ekonomické integrace vedoucí až k integraci politické. Základní hypotézou publikace je, že evropská měnová unie je životaschopný a udržitelný projekt.
Abstrakt EN: Although the common currency was introduced more than 15 years ago, there are still many problems to be solved. During the recent crisis, it became apparent, that deep monetary integration cannot stay by itself. It has to be accompanied by deeper integration in macroeconomic policy in general, especially fiscal one, and free movement of capital. Some of these areas were underestimated in the first years of introducing the common currency, and only recently new measures were taken to change the situation. The book briefly shows the development of monetary policy integration, fiscal policy integration (Stability and Growth Pact), and free movement of capital in general. Attention is being paid to the latest development in those areas. It summarizes main parts of European Economic Governance introduced after 2011. Economic and Monetary Union as a stage of economic integration should be built in its complexity. In Europe, Monetary Union exists for 15 years, but other aspects of economic integration are still gradually being built. The author sees the future of common European currency positively, and in the context of further economic integration leading to political integration of the European Union.
Klíčová slova

Zpět

Patička