Přejít k obsahu


Monitoring extremely stressed points on stands of forging presses

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M. Monitoring extremely stressed points on stands of forging presses. In Procedia Engineering. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2015. s. 841-846. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Monitoring extremely stressed points on stands of forging presses
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Spolehlivost tisku je základní podmínkou pro hladké fungování kovárny. Z tohoto důvodu je nutné provádět pravidelné kontroly stavu stroje. Příspěvek se zaměřuje na místa stojanů u různých typů lisů, u kterých dochází k největší koncentraci napětí, a tam, kde je třeba očekávat zničení. Pro extrémně namáhané body představuje konstrukční řešení k odstranění nebezpečného napětí.
Abstrakt EN: Reliability of the press is a fundamental condition for the smooth operation of the forge. Therefore, it is necessary to conduct periodic checks on the condition of the machine. The paper presents points of stand for different types of presses that are experiencing the greatest stress concentrations, and where it is to be expected destruction. For one extremely stressed point presents a design solution for the removal dangerou stress.
Klíčová slova

Zpět

Patička