Přejít k obsahu


Výukové projekty v oblasti elektromobility

Citace:
FORMÁNEK, J., NĚMEC, L. Výukové projekty v oblasti elektromobility. In Sborník - XL. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER DOPRAVNÍCH, MANIPULAČNÍCH, STAVEBNÍCH A ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ. Ostrava: Institut dopravy - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 46-52. ISBN: 978-80-248-3439-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educational projects in the area of electric vehicles
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Institut dopravy - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Doc. Ing. Ladislav Němec CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá aktivitami vysokoškolských studentů v designu, výrobě a testování elektromobilů, s transferem získaných znalostí do výuky. Byla stavěna jednostopá a dvoustopá vozidla. Projevil se velký zájem studentů o tuto oblast, vzhledem k významu této oblasti dopravy v budoucnosti.
Abstrakt EN: The paper deals with university students‘ activities in design, fabrication and testing of electromobiles, with a transfer of knowledge into the education. Single- and two- track vehicles were build.The great students’ interest in this area is apparent, due to the significance of this form of transport in the future.
Klíčová slova

Zpět

Patička