Přejít k obsahu


The influence of working environment and cutting conditions on milling nickel – based super alloys with carbide tools

Citace:
SCHORNÍK, V., ZETEK, M., DAŇA, M. The influence of working environment and cutting conditions on milling nickel – based super alloys with carbide tools. In Procedia Engineering. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2015. s. 1262-1269. ISBN: 978-3-901509-99-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of working environment and cutting conditions on milling nickel – based super alloys with carbide tools
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Bc. Václav Schorník , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Bc. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na vliv pracovního prostředí a řezných podmínek na opotřebení nástroje při obrábění niklu - na bázi vysoce legovaných slitin. Tyto materiály jsou velmi populární v leteckém průmyslu a v jiných náročných aplikacích, vzhledem k jejich vynikajícím mechanickým vlastnostem. Obrábění těchto materiálů přináší řadu problémů, zejména z důvodu jejich vysoké pevnosti při vysokých teplotách, nízké tepelné vodivosti, vysoké tvrdosti a zpevňování. Proto je nutné snížit vliv těchto faktorů na nástroje, například změnou řezných podmínek nebo optimalizaci řezného prostředí. Další část je zaměřena na experimentu, kde byly vyhodnoceny procesy řezání a opotřebení řezných nástrojů. Pro test byla použita fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami.
Abstrakt EN: This article is focused on the influence of the work environment and values of cutting conditions on tool wear in machining of nickel – based super alloys. These materials are popular in the aerospace industry and in other demanding applications, due to their excellent mechanical properties. Machining of these materials brings many problems mainly due to their high strength at high temperatures, low thermal conductivity, high hardness and work hardening. Therefore it is necessary to reduce the influence of these factors on the tool, for example by changing the cutting conditions or optimization of cutting environment. The problems with the machining of these super alloys are described. The next part is focused on the experiment where the cutting process and cutting tool wear were evaluated. For the test a milling cutter with indexable inserts was used. During the test the cutting speed and feed rate was changed.
Klíčová slova

Zpět

Patička