Přejít k obsahu


Competence Centre of Railway Vehicles

Citace:
KEPKA, M. Competence Centre of Railway Vehicles. In Proceedings of the 9TH International Cenference on Railway Bogies and Running Gears. Budapest: Department of Railway Vehicles, Aircraft and Ships at the BME, 2014. s. 351-356. ISBN: 978-963-313-103-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Competence Centre of Railway Vehicles
Rok vydání: 2014
Místo konání: Budapest
Název zdroje: Department of Railway Vehicles, Aircraft and Ships at the BME
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Západočeská univerzita v Plzni se stala hlavním řešitelem veřejně podporovaných projektů výzkumných a vývojových center železnice, resp. železničních vozů za posledních několik let. Velké množství dalších organizací se podílelo při přípravě a realizaci těchto projektů. Výhodou je poskytnutí základního přehledu o účastnících projektů, popisuje struktury, rozšiřuje a základní ekonomické parametry projektů. Jsou zde uvedeny příklady z dosažených výsledků.
Abstrakt EN: University of West Bohemia in Pilsen became the main solver of the public supported projects of research and development centres of railway, resp. rolling stock vehicles in last few years. A great variety of other organizations as academic, research and company´s area has participated during the preparation and realization of these projects. The benefit provides a basic survey about the projects´ participants, it describes the structures, extends and basic financial parameters of the projects. There are listed the examples of reached results.
Klíčová slova

Zpět

Patička