Přejít k obsahu


Advanced passive safety research focused on rail vehicles interiors

Citace:
ŠPIRK, S., KEPKA, M. Advanced passive safety research focused on rail vehicles interiors. In Civil-Comp Proceedings. Kippen, Skotsko: Civil-Comp Limited, 2014, 2014. s. 159-169. ISBN: 978-1-905088-59-1 , ISSN: 1759-3433
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced passive safety research focused on rail vehicles interiors
Rok vydání: 2014
Místo konání: Kippen, Skotsko
Název zdroje: Civil-Comp Limited, 2014
Autoři: Ing. Stanislav Špirk , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Pasivní bezpečnost se stala novým prvkem konstrukce drážního vozidla. Tento článek se zaměřuje na pasivní bezpečnost interiérů železničních vozidel.Příspěvek prezentuje techniky pro pasivní posuzování bezpečnosti skutečných interiérů. Pro tento účely byly vytvořeny virtuální modely interiérů železničního vozidla a tramvaje. Hodnocení bezpečnosti se provádí za použití metody konečných prvků a multibody simulace. Simulace byly provedeny za použití software prostředí PAMCRASH. Pro modelování virtuálních interiérů byly použity kombinace pevných a deformovatelných součástí. Nejvýznamnějšími rysy interiéru byly sedadla.
Abstrakt EN: Passive safety has become a new feature of the rail vehicle design. This paper focuses on the passive safety of the railway vehicle interiors. The paper presents techniques for the passive safety assessment of the real interiors. The virtual models of a railway vehicle and tram interiors were created for this purpose. The data of the vehicle constructions were obtained from the local developers. The vehicles considered have recently been developed and used for operations now. The safety assessment was carried out using the finite element method and multibody simulations. The simulations were performed using the software environment PAMCRASH. The combination of rigid and deformable parts were used for the modeling of the virtual interiors. The most significant features of the interior were the seats.
Klíčová slova

Zpět

Patička