Přejít k obsahu


Bible v životě a život v Bibli. Vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové

Citace:
JAKOUBEK, M. Bible v životě a život v Bibli. Vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové. Porta Balkanica, 2014, roč. 6, č. 1, s. 13-25. ISSN: 1804-2449
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bible in the life and life in the Bible. Vojvodovská tradition lives on the example of a Bible Barbara Čížková
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Dokument, se kterým bychom tedy čtenáře chtěli seznámit, nebude Bible jako taková, ale jeden konkrétní výtisk Bible patřící Barboře Čížkové (nar. 1921), rodačce z české vesnice v severozápadním Bulharsku – Vojvodova. Na následujících stránkách se budeme snažit doložit, že Bible Barbory Čížkové je dokumentem hodným (zdaleka nejen) kulturně antropologického zřetele.
Abstrakt EN: Documents which would therefore like to familiarize the reader, not the Bible as such, but one particular copy of the Bible belonging Čížková Barbara (b. 1921), born in Czech village in northwestern Bulgaria - Vojvodovo. On the following pages we will try to prove that the Bible Barbara Čížkovy is a document worthy (not far) cultural anthropological considerations.
Klíčová slova

Zpět

Patička