Přejít k obsahu


GENERACE Y A VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V CESTOVNÍM RUCHU

Citace:
JANEČEK, P., ČECHUROVÁ, L. GENERACE Y A VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V CESTOVNÍM RUCHU. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Vol 5. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 632-641. ISBN: 978-80-87952-07-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: GENERATION Y AND USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TOURISM
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Petr Janeček , Ing. Lenka Čechurová
Abstrakt CZ: Cestovní ruch prochází neustálými změnami. Vliv moderních technologií na tvorbu, komunikaci, distribuci a spotřebu produktů cestovního ruchu je patrný. Pro management podniků a subjektů působících v cestovním ruchu je důležité vědět, jaké vznikají nové moderní technologie a jak ovlivňují odvětví cestovního ruchu. Důležité pro ně je také, jak je technologiemi ovlivněn účastník cestovního ruchu. Tento příspěvek se zaměřuje na mladou českou generaci spotřebitelů nazývanou jako generace Y. Zkoumáno je jak využívají moderní technologie a to především plánování a organizování dovolené. Z realizovaného dotazníkového šetření mezi 301 respondenty plyne, že generace Y by uvítala masivnější využití 3D vizualizace a virtuálního světa v cestovním ruchu
Abstrakt EN: Tourism has been going through constant changes. The Impact of modern technologies on creation, distribution and consumption of tourism products is evident. Management of companies and entities in tourism must monitor development of new technologies and its impact to the tourism industry. The effect of technology on customer´s behavior in tourism is also important for them. This paper focuses on young Czech generation of consumers, which is known as the Generation Y. The focus of the paper is to analyse the usege of modern technologies especially in planning and organizing holiday. The questionnaire survey was conducted among 301 respondents from Czech young population. It shows that the technology with the most potential development is 3D visualization and virtual world.
Klíčová slova

Zpět

Patička