Přejít k obsahu


K peněžnictví za Přemysla Otakara I.

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. K peněžnictví za Přemysla Otakara I.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Plzeň: Aleš Čeněk,s.r.o., 2014. s. 63-69. ISBN: 978-80-7380-530-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To the Finance of Premysl Otakar Ist To the Finance of Premysl Otakar Ist To the Finance of Premysl Otakar I.
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk,s.r.o.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Staťse zabývá peněžnictvím za Přemysla Otakara I.,kdy byly zavedeny brakteáty, které obíhaly až do měnové reformy krále Václava II.,kdy byly nahrazeny grošovou měnou.
Abstrakt EN: This article deals with the monetary, economic and social situation Czech lands during the reign of Premysl Otakar I. Bracteate is a silver coin of very thin the blank. Bracteate were introduced in the Czech lands by Premysl Otakar I. beginning of the 13th century. They replaced strongly devalued dinars at the time. The model of Czech bracteates were bracteate from Meissen. The first coins had a diameter of about 40 mm and a weight of about 1 g. Validity of this coins ended monetary reform of king Wenceslas II. in 1300, when the Prague Groschen started.
Klíčová slova

Zpět

Patička