Přejít k obsahu


PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ OBLASTI: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRÁŠILY

Citace:
JANEČEK, P., JAKUBÍKOVÁ, D. PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ OBLASTI: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRÁŠILY. In Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 38-47. ISBN: 978-80-7435-537-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Entrepreneurship in natural protected area: Case study of Prášily
Rok vydání: 2015
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Petr Janeček , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Podnikání v oblasti služeb cestovního ruchu se vyznačuje celou řadou specifik. Prostředí přírodního chráněného území s sebou přináší další omezení, která musí podnikatel vzít v úvahu při plánování svých aktivit. Předložená deskriptivní případová studie se zabývá popisem podnikatelského subjektu, který působí v Národním parku Šumava. Nejprve je ve studii popsáno prostředí turistické lokality Prášily a dále je detailně popsán podnikatelský koncept Prášilský ráj. Předložená případová studie je dobrým příkladem, jak může podnikatelská jednotka operovat v podmínkách citlivých na ochranu životního prostředí se záměrem uspokojit své cíle a také pozitivně přispívat svému okolí a komunitě.
Abstrakt EN: Enterpreneurship in tourism services indicates many specifics. Environment of nature protected area brings another restrictions. This restrictions must be implemented in plannig of business activities. Presented descriptive case study deals with description of business subject, which operates in National park Šumava. On the beginning of study is described environment of touristic locality of Prášily. Secondly it is in detail described entrepreneurship concept of Prášilský ráj. This case study is a good example, how can business unit operate in terms of sensitive natural protected areas and meets its needs. In the same time it can be contribute its community and environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička