Přejít k obsahu


Návrh elektromagnetického tlumiče s využitím COMSOL Multiphysics a MATLAB

Citace:
ČERMÁK, R. Návrh elektromagnetického tlumiče s využitím COMSOL Multiphysics a MATLAB. In Technical Computing Bratislava 2014. Praha: Institute of Chemical Technology in Prague, 2014. s. 18. ISBN: 978-80-7080-898-6 , ISSN: 2336-1662
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of an electromagnetic damper using COMSOL Multiphysics and MATLAB
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institute of Chemical Technology in Prague
Autoři: Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá návrhem prototypu elektromagnetického tlumiče. Je studováno několik variant uspořádání. Jednak je studován čistě pasivní tlumič využívající disipaci energie v důsledku vířivých proudů vznikajících při pohybu permanentních magnetů nasazených na trnu uvnitř vodivého masivního měděného tubusu. Jednak je studován podobně navržený tlumič, kde je masivní měděny tubus nahrazen vinutím, což jednak umožní aplikovat myšlenky aktivního a semiaktivního tlumení, jednak otevírá prostor pro rekuperaci části energie, která je obvykle zmařena v pasivních tlumičích.
Abstrakt EN: The contribution deals with design of an electromagnetic damper. Several variants of arrangement are studied. First a passive damper using energy dissipation due to eddy currents arising during movements of permanent magnets inside a conductive copper cylinder is studied. Second the similar damper where the copper cylinder is replaced by winding is studied. It allows to apply ideas of active and semiactive damping, and opens area for energy recovery - the energy usually dissipated in dampers.
Klíčová slova

Zpět

Patička