Přejít k obsahu


Electromagnetic damper and it’s applications

Citace:
ČERMÁK, R. Electromagnetic damper and it’s applications. In CADAM 2014. Redak, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-953-7919-48-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electromagnetic damper and it’s applications
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Redak
Autoři: Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím pasivních, semiaktivních a aktivních tlumičů, především elektromagnetických, v automobilových aplikacích. Jsou zmíněny principy tlumičů. Větší pozornost je věnována elektromagnetickému tlumiči a jeho návrhu. Dále jsou zníněny možnosti simulace v různých komerčních SW balících a je diskutováno několik výsledků. Dále je zmíněn prototyp tlumiče.
Abstrakt EN: The contribution deals with use of passive, active and semi-active dampers, esp. electromagnetic dampers, in automotive applications. Principles of dampers and their applications are discussed. More focus is given to electromagnetic damper and it's design. Simulation possibilities in various commercially available SW packages are mentioned. Several simulations and their results are discussed. Also a prototype of the damper is mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička