Přejít k obsahu


The Hunting Rights in Czech History

Citace:
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. The Hunting Rights in Czech History. The Lawyer Quaterly, 2014, roč. 4, č. 3, s. 217-226. ISSN: 1805-840X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Hunting Rights in Czech History
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová
Abstrakt CZ: Článek se v krátkosti zabývá historii lovu a myslivosti v českých zemích z právního hlediska, kde se autorky zaměřují především na zákony 19. století. Podrobně rozebírají jednotlivá ustanovení zákona o lovu v českých zemích z roku 1866, kterým zde byly dány podmínky pro lov.
Abstrakt EN: The authors briefly visit the history of hunting and gamekeeping in Czech lands from the legal perspective. They focus especially on the law sof the 19th century. In detail they discuss the individual provisions of the Hunting Act for the Czech lands from 1866 and thus describe the conditions for hunting in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička