Přejít k obsahu


Způsob tepelného zpracování polotovarů z TRIP oceli

Citace:
JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Způsob tepelného zpracování polotovarů z TRIP oceli. Praha, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heat treatment process of TRIP steel half-finished products
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Způsob výroby polotovarů z TRIP ocelí, kdy je ocelový polotovar požadovaného tvaru z teploty austenitu zachlazen na teplotu bainitické přeměny, a poté je opět ochlazen na teplotu okolí. Ocelový polotovar požadovaného tvaru je z teploty austenitu chlazen na teplotu okolí přímo, vhodně řízenou rychlostí kontinuálního chlazení, bez izotermické prodlevy.
Abstrakt EN: In the present invention, there is disclosed a process for producing half-finished products from TRIP steel wherein the steel half-finished product of a required shape is cooled down from austenite temperature to the bainitic transformation temperature and subsequently it is further cooled down to ambient temperature. The steel half-finished product of the required shape is cooled down from the austenite temperature to the ambient temperature directly, preferably at a suitably controlled rate of continuous cooling, without isothermal dwell.
Klíčová slova

Zpět

Patička