Přejít k obsahu


Simulační test balancování napětí jednotlivých modulů pro jednu fázi měniče typu 7L-CHB

Citace:
BLAHNÍK, V. Simulační test balancování napětí jednotlivých modulů pro jednu fázi měniče typu 7L-CHB. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation test of voltage balancing for single-phase variant of 7L-CHB converter
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem řízení vysokonapěťového modulárního měniče složeného z H-můstků. Hlavní část zprávy je zaměřena na balancování napětí na jednotlivých modulech měniče. Navržené řízení včetně balancování je testováno na simulačním modelu měniče. Součástí zprávy je návrh nastavení regulátorů řízení, které vyšlo za pomoci simulace. Testy řízení jsou pak zaměřeny na funkčnost balancování napětí na jednotlivých modulech měniče a to pro hlavní stavy měniče.
Abstrakt EN: This report is concern to control design for medium-voltage modular converter based on H-bridges topology. The main part is concern to voltage balancing of separate cell of converter. The designed control algorithm include balancing part is tested by simulation model of converter. The report is include controllers settings, that was find by use of simulation. The control tests are concern to function of voltage balancing on separate modules for main behavior of converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička