Přejít k obsahu


Laboratorní test jedné fáze 7L-CHB měniče ve funkci napěťového pulzního usměrňovače

Citace:
BLAHNÍK, V., KOŠAN, T. Laboratorní test jedné fáze 7L-CHB měniče ve funkci napěťového pulzního usměrňovače. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laboratory test of single-phase 7L-CHB voltag-source active rectifier
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Tomáš Košan ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá popisem a zhodnocením experimentálních testů jedné fáze sedmi úrovňového modulárního měniče typu CHB. Za pomoci experimentů na laboratorním prototypu bylo testováno navržené řízení měniče a to pro ustálené i přechodové stavy. Chování měniče bylo testováno i pro nestandardní stavy jakou jsou skoková změna v napájecím napětí, změna frekvence napájecího napětí, nesymetrické zatěžování jednotlivých modulů měniče.
Abstrakt EN: This report is concern to describe and evaluation of experimental tests of single-phase seven level modular converter CHB type. The control algorithm of multilevel converter was tested by experimental tests for steady-stay and transient state of converter. The converter behavior was tested for nonconventional stay as a step change of grid voltage , grid frequency and non-symmetrical load of separate cell.
Klíčová slova

Zpět

Patička