Přejít k obsahu


Finanční právo jako vědecká disciplína v proměnách času

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo jako vědecká disciplína v proměnách času. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 547-552. ISBN: 978-80-7380-509-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial law as a discipline through the ages
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá finančním právem jako vědeckou disciplínou, která se vyvíjela od 18. století.
Abstrakt EN: The chapter focuses on financial law as a scientific discipline that has developed since the 18th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička