Přejít k obsahu


Tuning Fermi level of Cr2CoZ (Z=Al and Si) inverse Heusler alloys via Fe-doping for maximum spin polarization

Citace:
SINGH, M., SAINI, H. S., THAKUR, J., AL-JAARY, A., KASHYAP, M. K. Tuning Fermi level of Cr2CoZ (Z=Al and Si) inverse Heusler alloys via Fe-doping for maximum spin polarization. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, roč. 370, č. prosinec 2014, s. 81-86. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tuning Fermi level of Cr2CoZ (Z=Al and Si) inverse Heusler alloys via Fe-doping for maximum spin polarization
Rok vydání: 2014
Autoři: Mukhtiyar Singh , Hardev S. Saini , Jyoti Thakur , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Manish K. Kashyap
Abstrakt CZ: Popisujeme poteciální zlepšení elektronických a magnetických vlastností Cr2_xFexCoZ (Z = Al, Si) Heusler slitiny kde x = 0,0, 0,25, 0,5 0,75 a 1,0, na základě metody density functiona ltheory (DFT). Obě slitiny (Cr2CoAl a Cr2CoSi) nejsou polo-kovové ferromagnety. Postupné nahrazení jednoho Cr za Fe vyvolává polo-kovový systém , což vede k maximální rychlosti polarizace.
Abstrakt EN: We report ful lpotential treatment of electronic and magnetic properties of Cr2_xFexCoZ (Z=Al, Si) Heusler alloyswhere x= 0.0, 0.25, 0.5 0.75 and 1.0, based on density functiona ltheory (DFT) .Bothparent alloys (Cr2CoAl and Cr2CoSi) are no thalf-metallic frromagnets. The gradual replacement of one Cr sublattice with Fe induces the half-metallicity in the sesystems, resulting maximum spin polarization.
Klíčová slova

Zpět

Patička