Přejít k obsahu


Kaskádní zapojení dvouúrovňových měničů

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Kaskádní zapojení dvouúrovňových měničů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cascaded connection of two-level converters
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá topologií kaskádního spojení dvou dvouúrovňových měničů a porovnává ji s topologií víceúrovňových měničů s upínacími diodami. Analyzuje možnosti použití standardních modulací pro víceúrovňové měniče u kaskádního spojení a použití jejich modifikací, kterými lze dosáhnout lepších vlastností. Jednotlivé modulace jsou porovnány z hlediska spínací ztrát, rovnoměrného rozdělení vodivostních ztrát a dalších parametrů.
Abstrakt EN: This research report deals with topology of cascaded connection of two-level converters. Compares this topology with topology of multilevel neutral point clamped converter. The report also analyse the possibility of using standard modulation techniques of multilevel converters and it's modifications to control dual two-level converters. These technique and modifications are compared are compared according to switching loss, balanced load on transistors and other parameters. neutral-point clamped converter. The report contains a description of the simulation model of the converter and a description of the modulator designed for the converter. The task of the modulator is to ensure balancing of voltage on capacitors on the DC side of the converter, and further assist with uniform distribution of switching and conduction losses to the individual power elements of the converter. The report also includes suggestion of capacities of above mentioned capacitors, for several possible combinations of drive and load parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička