Přejít k obsahu


Inovativní technologie frézování L-profilu s využitím progresivních nástrojů a strategií

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., MELICHAR, M., FULEMOVÁ, J., KUTLWAŠER, J. Inovativní technologie frézování L-profilu s využitím progresivních nástrojů a strategií. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovative technology for miling of L-shaped profile with using progressive tools and strategies
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Martin Melichar Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Inovativní technologie obrobení L-profilu je založen na využití progresivních, zejména monolitních nástrojů pro hrubování. Nutnou podmínkou pro efektivní využití monolitního nástroje, respektive jeho řezné hrany je použití specifické strategie obrábění. Nedílnou součástí je rovněž i optimalizace řezných a záběrových podmínek. Jako zásadní se též ukázala volba řezného prostředí.
Abstrakt EN: It is an innovative technology for machining an L-shaped profile, which is based on usage of progressive roughing tools, mainly monolithic ones. Specific strategy must be used for effective usage of monolithic cutting tool, respectively effective usage of its cutting edge. The technology contains also the cutting condition optimization. The choice of cutting environment turned up as crucial.
Klíčová slova

Zpět

Patička